Žikišon
Trenutna stranica: KiKS > Elektronski list KiKS - Karikatura i kratki strip
ZORAN MATIĆ MAZOS (1960-2010)
Mazos - autokarikatura

Rođen 1960. godine u Grdelici kod Leskovca, a ceo svoj životni i radni vek proveo u Paraćinu. Po zanimanju je bio grafički dizajner, crtač stripova, karikaturista i animator crtanih filmova. Objavljivao karikaturu i strip u zemlji i svetu. Učesnik preko trideset festivala. Imao četiri samostalne izložbe karikature. Pisao prozu, poeziju i satirične forme. Objavljivao u elektronskim i štampanim medijima. Osnivač Satirične Pozornice „ŽIKIŠON“ (2005.) koja se bavi satiričnom reči i Satirične Radionice „ŽIKIŠON“ (2006.) koja se bavi karikaturom i stripom.

Pokrenuo je prvi privatni humorističko-satirični list posle II svetskog rata u Srbiji „GOLAĆ“ (1991.) i uređivao više listova sve u okviru izdavačke kuće NIP „ORFELIN“ (1990-2000.), čiji je bio vlasnik, direktor i glavni i odgovorni urednik. Pored toga, bio je kourednik elektronskog nedeljnog satiričnog lista „Satir“ (2006-2008.) na www.artija.net, kao i glavni i odgovorni urednik elektronskog satirično-humorističnog nedeljnika „Žikišon“ na www.zikison.net, čiji je bio vlasnik. Bio je autor i voditelj više radio i TV emisija iz kulture. Izdao knjigu karikatura „Mazos - karikature“ (1992.) i multimedijalnu knjigu aforizama i karikatura „Diogen(p)isanje“ (1995.) u okviru projekta „Žigosanje“. Knjiga aforizama „FUCK YOU!“ je bila njegova treća knjiga.

Umro je 17. juna 2010. godine.
KRATKA ISTORIJA SRPSKE KARIKATURE
Bayram Hacizadeh
WORLD CARTOON
Kratka istorija srpske karikature
Short history of serbian cartoon

napisao: Zoran Matić Mazos

World Cartoon

Zahvaljujući izumu novog sistema litografije Aloisa Senefeldera (1796) svet štampe počinje da proizvodi prve publikacije za najširu čitalačku publiku, tako je započet i razvoj karikature. Nagli procvat humorističkih i zabavnih listova nije mimoišao ni Srbiju. ... >>>
ELEKTRONSKI LIST "KiKS" - Karikatura i Kratki Strip
KiKS
KiKS maskota
Elektronski list za karikaturu i kratki strip "KiKS" počeo je da izlazi u januaru 2007. godine pod okriljem web sajta ARTiJA.net na ideju urednika web sajta Vladice Milenkovića, a pod uredništvom i tehničkom realizacijom Zorana Matića Mazosa. Od maja 2008. godine list prelazi pod okrilje web sajta Zikison.net, koji je osnovao Mazos, gde je nastavio sa izlaženjem sve do septembra 2008. godine, zaključno sa 21-im brojem, kada je prerastao u formu bloga i web sajta. Pored predstavljanja autora i događaja iz sveta karikature i kratkog stripa "KiKS" je ujedno i glasilo Satirične Radionice "Žikišon" koja postoji od 2006. godine, a u okviru koje se svake godine raspisuje konkurs za karikaturu i kratki strip.
     
KiKS 1
KiKS 2
KiKS 3
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 3,41 MB > .rar 2,33 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 3,75 MB > .rar 3,05 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 5,06 MB > .rar 4,08 MB
     
KiKS 4
KiKS 5
KiKS 6
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 6,04 MB > .rar 5,16 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 6,45 MB > .rar 5,64 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 6,51 MB > .rar 5,30 MB
     
KiKS 7
KiKS 8
KiKS 9
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 7,44 MB > .rar 6,46 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 5,95 MB > .rar 4,76 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 7,45 MB > .rar 6,00 MB
     
KiKS 10
KiKS 11
KiKS 12
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 6,78 MB > .rar 5,53 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 10,50 MB > .rar 8,94 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 6,58 MB > .rar 5,45 MB
     
KiKS 13
KiKS 14
KiKS 15
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 7,83 MB > .rar 6,28 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 8,79 MB > .rar 7,30 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 7,83 MB > .rar 6,13 MB
     
KiKS 16
KiKS 17
KiKS 18
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 9,31 MB > .rar 7,68 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 6,37 MB > .rar 4,74 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 8,37 MB > .rar 7,01 MB
     
KiKS 19
KiKS 20
KiKS 21
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 9,68 MB > .rar 7,95 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 7,67 MB > .rar 6,29 MB
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 10,30 MB > .rar 8,53 MB